> Ιστορία 
> Φιλοσοφία & Όραμα
> Τομείς Εξειδίκευσης
> Εταιρική πολιτική
> Πολιτική Διαχείρισης
   Ποιότητας & Συστημάτων
> Ε.Κ.Ε & Χορηγίες
> Άνθρωποι
> Διακρίσεις & Βραβεύσεις
> Οργανόγραμμα
> Οικονομικά & Στόχος
 
Από τους εξωτερικούς συνεργάτες μέχρι και τα διευθυντικά στελέχη της ACTIVE, όλοι οι εργαζόμενοι μοιράζονται την ίδια κουλτούρα, ένα κοινό σύστημα αξιών. Η εταιρική κουλτούρα, πηγάζει από τα ηγετικά στελέχη & είναι αυτή που διαμορφώνει τη συμπεριφορά και στάση των εργαζομένων, τόσο μέσα όσο και έξω από την εταιρεία και κατ’επέκταση επηρεάζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρική κουλτούρα αποτυπώνεται στην επαφή του προσωπικού με τους πελάτες της. Βασικό συστατικό της είναι ο σεβασμός όχι μόνο στις ανάγκες αλλά και στις απαιτήσεις του πελάτη και εκφράζεται μέσα από την ευγένεια, προθυμία, συνέπεια, αμεσότητα και τη μεθοδικότητα. Πρωταρχικός στόχος της ACTIVE, είναι ότι δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες της, καθώς και τον τρόπο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών της.

Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι αποτελούν το πάθος για την καινοτομία, πρόοδο & εξέλιξη καθώς και η διαρκής εγρήγορση αναφορικά με τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής. Οι αξίες αυτές που συνθέτουν την εταιρική κουλτούρα δεν εξασφαλίζουν μόνο τη συνοχή της επιχείρησης, αλλά αποτελούν την προστιθέμενη αξία της. Μία αξία που την οδηγεί κάθε φορά ένα βήμα πιο μπροστά. Με δύο λόγια, η εταιρική πολιτική της ACTIVE βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην αξιοπιστία ως προς τις λύσεις που προσφέρει, στο σεβασμό ως προς τις απαιτήσεις του πελάτη και τέλος στην ανέλιξη σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 

 
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  
                 
  Ιστορία Computing Virtualization Τμήμα Break & Fix ISO      
  Φιλοσοφία & Όραμα Server & Storage Data Centers Πανελλαδικό Δίκτυο Θέσεις Εργασίας      
  Τομείς εξειδίκευσης Printers & MFP's Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Συμβόλαια Συντήρησης        
  Εταιρική πολιτική Networking & Security Managed Print Services (MPS)      
  ΕΚΕ          
  Άνθρωποι          
  Διακρίσεις & Βραβεύσεις          
  Οργανόγραμμα          
  Οικονομικά & Στόχος