> Ιστορία 
> Φιλοσοφία & Όραμα
> Τομείς Εξειδίκευσης
> Εταιρική πολιτική
> Πολιτική Διαχείρισης
   Ποιότητας & Συστημάτων
> Ε.Κ.Ε & Χορηγίες
> Άνθρωποι
> Διακρίσεις & Βραβεύσεις
> Οργανόγραμμα
> Οικονομικά & Στόχος







Η ACTIVE εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

        • Πώληση/Διανομή συστημάτων πληροφορικής

        • Πώληση/Διανομή προϊόντων τεχνολογίας

        • Τεχνική Υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής

        • Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων

        • Πώληση και διανομή αναλωσίμων προϊόντων και περιφερειακών

        • Εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων

        • Υλοποίηση έργων Managed Print Services (MPS)

        • Τεχνική κάλυψη κατασκευαστών ως subcontractor





 

 
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  
                 
  Ιστορία Computing Virtualization Τμήμα Break & Fix ISO      
  Φιλοσοφία & Όραμα Server & Storage Data Centers Πανελλαδικό Δίκτυο Θέσεις Εργασίας      
  Τομείς εξειδίκευσης Printers & MFP's Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Συμβόλαια Συντήρησης        
  Εταιρική πολιτική Networking & Security Managed Print Services (MPS)      
  ΕΚΕ          
  Άνθρωποι          
  Διακρίσεις & Βραβεύσεις          
  Οργανόγραμμα          
  Οικονομικά & Στόχος