> Ιστορία 
> Φιλοσοφία & Όραμα
> Τομείς Εξειδίκευσης
> Εταιρική πολιτική
> Πολιτική Διαχείρισης
   Ποιότητας & Συστημάτων
> Ε.Κ.Ε & Χορηγίες
> Άνθρωποι
> Διακρίσεις & Βραβεύσεις
> Οργανόγραμμα
> Οικονομικά & Στόχος
 
Οι άνθρωποι της ACTIVE, διαπνεόμενοι από τη φιλοσοφία της εταιρείας, εργάζονται με δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και πάθος για καινοτομία, διατηρώντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. H ACTIVE απαρτίζεται από μία ομάδα 60 ανθρώπων, που ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό και ξεχωριστό κεφάλαιο για την εταιρεία. Αφενός γιατί αποτελούν τον «καθρέφτη» της ACTIVE και αφετέρου γιατί είναι το «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η εταιρεία προάγει το ομαδικό πνεύμα, καθώς οι άνθρωποί της εργάζονται με αλληλεγγύη και έντονα ανεπτυγμένο το αίσθημα της συναδελφικότητας, γεγονός που διευκολύνει την εργασιακή καθημερινότητα.

Από την άλλη πλευρά, δέσμευση της επιχείρησης είναι η επένδυση στους ανθρώπους της, μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων και εξειδικεύσεων σε νέες τεχνολογίες. Άλλωστε, η πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα έχει αποδείξει με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι ο συνδυασμός της αφοσίωσης, εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας αποτελεί την πιο επιτυχημένη συνταγή για την επιτυχία.
 

 
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  
                 
  Ιστορία Computing Virtualization Τμήμα Break & Fix ISO      
  Φιλοσοφία & Όραμα Server & Storage Data Centers Πανελλαδικό Δίκτυο Θέσεις Εργασίας      
  Τομείς εξειδίκευσης Printers & MFP's Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Συμβόλαια Συντήρησης        
  Εταιρική πολιτική Networking & Security Managed Print Services (MPS)      
  ΕΚΕ          
  Άνθρωποι          
  Διακρίσεις & Βραβεύσεις          
  Οργανόγραμμα          
  Οικονομικά & Στόχος